Finančne oblike pomoči so podjetju na voljo v okviru različnih ukrepov ministrstev, javnih skladov, javnih agencij in drugih institucij v oblikah povratne in nepovratne pomoči.
Vrste povratne pomoči so posojila, garancije oziroma poroštva, pa tudi sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala, ki so na voljo zlasti za širitev in internacionalizacijo podjetij.
Vrste nepovratne pomoči vključujejo zlasti subvencije za zagon novih inovativnih podjetij in spodbude samozaposlenim.
Spodbude samozaposlenim in sredstva za zagon novih inovativnih podjetij so na voljo večinoma v obliki subvencij, spodbude za gospodarski zagon in internacionalizacijo pa so pretežno v obliki povratnih sredstev.
(Vir: evem )

Organizacije, ki nudijo spodbude:
– Slovenski podjetniški sklad
– Zavod RS za zaposlovanje
– Slovenski regionalni razvojni sklad
– SID banka
– SPIRIT
– Poslovni angeli Slovenije
– EU skladi