DAVČNO SVETOVANJE.

Davčna optimizacija je eden najbolj pomembnih dejavnikov pri poslovanju. Dober podjetnik bo že v naprej predvidel davčne posledice poslovanja in poslovnih odločitev. Vsak poslovni subjekt ima svoje posebnosti in karakteristike in da bodo vaše poslovne odločitve dosegale čim boljše rezultate in optimalne davčne obremenitve, vam svetujemo in pomagamo pri vaših odločitvah.

  • Optimizacija davka od dohodkov pravnih oseb za pravne osebe
  • Optimizacija dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike in zasebnike
  • Davčne olajšave za podjetja in samostojne podjetnike
  • Obračun davka po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po normiranih odhodkih
  • Davki pri prodaji nepremičnin
  • Davek na dodano vrednost
  • Kapitalski dobički (napoved in izračun kapitalskih dobičkov od obresti, dividend, prodaje nepremičnine, odsvojitev deleža v gospodarskih družbah )
  • Dohodnina

SPECTRUM NOVI
Računovodstvo, ki mu lahko zaupate.

ZAHTEVAJTE PONUDBO