PRAVNO SVETOVANJE.

Za podjetja nudimo  pravno svetovanje in pomoč  na področju:

  • gospodarskega prava (statusno gospodarsko pravo, pogodbeno pravo, gospodarski spori)
  • delovnega prava (delovna razmerja, pogodba o zaposlitvi, postopek prenehanja zaposlitve)
  • obligacijskega prava (priprava in pregled pogodb o poslovnem sodelovanju, odškodninska odgovornost)
  • stvarnega prava (urejanje stvarnopravnih zadev)
  • insolvenčnega prava (prijava terjatev)

Za fizične osebe nudimo pravno svetovanje in pomoč na področju:

  • stvarnega prava (urejanje stvarnopravnih zadev)
  • dednega prava (dedovanje, oporoke, darilne pogodbe)
  • osebnega stečaja
  • obligacijskega prava (priprava in pregled pogodb)

SPECTRUM NOVI
Računovodstvo, ki mu lahko zaupate.

ZAHTEVAJTE PONUDBO